Spring over hovedmenu

Oplysningspligt i forbindelse med deltagelse til temadag og uddeling af Arbejdsmiljøprisen 2023

 

Kære deltager

I forbindelse med din deltagelse til temadagen og uddeling af Arbejdsmiljøprisen d. 24. maj 2023, har Arbejdsmiljørådet behov for at indsamle en række personoplysninger om dig og din rolle på din arbejdsplads. Det er derfor en forudsætning for din deltagelse, at du besvarer følgende spørgeskema. Som
dataansvarlig er Arbejdsmiljørådet forpligtet til at oplyse dig om dine rettigheder i henhold til de databeskyttelsesretslige regler.

Formål
Vi skal bruge dine oplysninger til at sende dig en bekræftelsesmail inden temadagen og efter arrangementet sender dig et evalueringsskema samt evt. materialer fra dagen. Hvis du har skrevet dig på en venteliste, skal vi bruge dine oplysninger til at kontakte dig skriftligt og tilbyde dig en plads, hvid der kommer flere ledige pladser. Behandlingsgrundlaget for ovenstående formål er en opgave der udføres i samfundets interesse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra e).

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger er du velkommen til at kontakte os på post@amr.dk eller ringe på telefon 72 20 85 17. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail til dpo@bm.dk eller ringer på telefon: 72 20 50 00 (bed om at tale med DPO’en). Du kan også skrive til
Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København K, att.: ”Databeskyttelsesrådgiver.”

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Dine personoplysninger vil blive slettet senest tre måneder efter du har deltaget til arrangementet. Hvis du kun har stået på ventelisten, så sletter vi dine oplysninger senest tre måneder efter afholdelse af arrangementet.

Spørgeskemaet (SurveyXact) du indtaster dine oplysninger i, er udbudt af Rambøll, som udgør en databehandler for Arbejdstilsynet. Rambøll skal slette personoplysningerne i SurveyXact på Arbejdstilsynets instruks.

Dine rettigheder
Du har en række rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig. Du kan læse mere om dine rettigheder samt anden information om Arbejdsmiljørådets behandling af personoplysninger på denne side: https://amr.dk/privatlivspolitik/

Klagevejledning
Hvis du vil klage over måden, vi håndterer dine personoplysninger på, skal du kontakte Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Venlig hilsen
Arbejdsmiljørådet