Spring over hovedmenu

Oplysningspligt i forbindelse med indstillingsskema til Arbejdsmiljøprisen 2023

Kære indstiller

Formål
Arbejdsmiljøprisen 2023 har til formål at hylde arbejdspladser, som gør noget særligt for arbejdsmiljøet. For at du kan indstille arbejdspladsen til Arbejdsmiljøprisen 2023, skal Arbejdsmiljørådet beder om kontaktoplysninger om arbejdspladsens navn, adresse og CVR-nummer. Lederens og kontaktpersonens navn, titel, e-mail og telefonnummer samt indstillers navn og e-mail.

Arbejdsmiljørådet er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Det er Arbejdsmiljørådet som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med indsendelse af indstilling til Arbejdsmiljøprisen.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 • På e-mail: post@at.dk
 • På telefon: 70 12 12 88
 • Ved brev: Arbejdsmiljørådets sekretariat, Landskronagade 33, 2100 København Ø

Kontaktoplysninger på vores databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Du har mulighed for at kontakte Beskæftigelsesministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO). Eksempelvis hvis du har brug for yderligere vejledning, eller du oplever forhold vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, som du mener, at databeskyttelsesrådgiveren bør kende til. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På mail: dpo@bm.dk
 • På telefon: 50 91 77 68 i tidsrummet tirsdage kl. 9-12 og onsdage kl. 13-16.
 • Ved brev: Beskæftigelsesministeriet, Holmens Kanal 20, 1060 København, Att: Databeskyttelsesrådgiver.

Lovgrundlag
Arbejdsmiljørådet bruger dine oplysninger til at sende dig en bekræftelsesmail, til at kunne komme i kontakt med dig, den pågældende kontaktperson og leder ved behandlingen af indstillingerne til Arbejdsmiljøprisen, og hernæst videregiver vi ovennævnte oplysninger til et kommunikationsbureau. Behandlingsgrundlaget for ovenstående formål er en opgave der udføres i samfundets interesse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra e).

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Spørgeskemaet i SurveyXact bliver slettet senest 2 måneder efter Arbejdsmiljøprisen 2023 er afholdt.
Spørgeskemaet (SurveyXact) du indtaster dine oplysninger i er udbudt af Rambøll, der er databehandler for Arbejdstilsynet, som Arbejdsmiljørådet hører under. Rambøll sletter personoplysningerne i SurveyXact, når Arbejdstilsynet anmoder herom.

Dine rettigheder som registreret
Du har en række rettigheder, når vi håndterer oplysninger om dig. Du har ret til:

 • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse – du har ret til at bede os om at få rettet oplysninger, som fx er forkerte eller vildledende.
 • Begrænsning – du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Sletning – du har i særlige tilfælde ret til at få slettet de oplysninger, som vi behandler om dig.
 • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysningerne.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder.

Her kan du klage
Du har ret til at indgive en klage til Arbejdsmiljørådet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine personoplysninger på.

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside.

På Datatilsynets hjemmeside kan du også finde mere information om databeskyttelse, dine rettigheder og brug af personoplysninger: www.datatilsynet.dk

Venlig hilsen
Arbejdsmiljørådet