Spring over hovedmenu

Indstilling og kriterier

Her kan du få et overblik over, hvilke spørgsmål arbejdspladsen skulle udfylde for at indstillle sig til Arbejdsmiljøprisen 2020, og hvad der lægges vægt på når de nominerede udvælges.

Få et overblik over spørgsmålene samt de overordnede kriterier under de 4 kategorier

Arbejdsmiljøprisen hylder de arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø. De gode eksempler er desuden med til at inspirere andre arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet.

Du kan neden for læse de konkrete kriterier for hver af de fire kategorier. På det nedenstående link kan du læse, hvilke kriterier der lægges vægt på, når indstillingerne til Arbejdsmiljøprisen vurderes.

 

Hente kriterierne i en samlet pdf her

Indstillingsskemaet for hver af de fire kategorier

Arbejdsulykker

Arbejdspladsen har nedbragt antallet af arbejdsulykker. Arbejdspladsen forebygger arbejdsulykker ved at styrke sikkerhedskulturen – fx ved at have fokus på kultur, holdninger og normer samt interne rutiner og registreringer.

Arbejdsulykker

Psykisk Arbejdsmiljø

Arbejdspladsen har nedbragt belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen indeholder forebyggende elementer og bidrager samtidig til medarbejdernes trivsel – fx ved at sætte fokus på arbejdspladskultur, holdninger, interne rutiner og processer.


Psykisk Arbejdsmiljø

Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi)

Arbejdspladsen har nedbragt de ergonomiske belastninger i arbejdsmiljøet. Arbejdspladsen arbejder systematisk med forebyggelse – fx gennem planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, instruktion, korrekt anvendelse af hjælpemidler eller integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

Muskel- og Skeletbesvær (ergonomi)

Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø

Arbejdspladsen er god til at modtage unge og nyansatte medarbejdere og gør en indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø for denne gruppe – fx gennem oplæring, forventningsafstemning, anerkendelse og fokus på at være gode rollemodeller.

Unge og Nyansattes Arbejdsmiljø