Spring over hovedmenu
Fælles billede af alle vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2019

Indstilling og kriterier

Her finder du overblikket over, hvilke spørgsmål arbejdspladsen skal udfylde for at indstille sig til Arbejdsmiljøprisen 2022, og hvad Dommerkomitéen vægter, når de nominerede udvælges.

Tak for jeres indstillinger til Arbejdsmiljøprisen 2022

Arbejdsmiljørådet har lukket for indstillinger til Arbejdsmiljøprisen 2022. Tak til alle de arbejdspladser, der har indstillet sig til prisen, fordi I mener, at jeres arbejdsmiljøindsats fortjener hyldest og udbredelse. 

I april offentliggør vi de nominerede i årets fire kategorier: Kemi og vådt arbejde, Arbejdsulykker, Muskel- og skeletbesvær (ergonomi) samt Psykisk arbejdsmiljø.

Kriterier for de fire kategorier i Arbejdsmiljøprisen

Arbejdsmiljøprisen hylder arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere samarbejder om at skabe et godt arbejdsmiljø. De gode eksempler er desuden med til at inspirere andre arbejdspladser til at gøre en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Snart kan I indstille jer via et digitalt indstillingsskema. Indtil da kan I gøres jeres indstilling klar ved at drøfter spørgsmålene i forberedelsesskemaerne.

På det nedenstående link kan du læse, hvilke kriterier der lægges vægt på, når indstillingerne til Arbejdsmiljøprisen vurderes.

Hent kriterierne i en samlet pdf

Forberedelsesskema for hver af de fire kategorier

Kemi og vådt arbejde

Arbejdspladsen har nedbragt risikoen for at medarbejdere udsættes for vådt arbejde, hyppig håndvask, hudkontakt med kemikalier eller har forebygget risikoen for indånding af farlig kemi eller organisk materiale – fx ved at erstatte farlig kemi, ved en teknisk løsning eller ved at organisere arbejdet på en ny måde.

Forberedelsesskema til Kemi og vådt arbejde

Arbejdsulykker

Arbejdspladsen har nedbragt antallet af arbejdsulykker. Arbejdspladsen forebygger arbejdsulykker ved at styrke sikkerhedskulturen – fx ved at have fokus på kultur, holdninger og normer samt interne rutiner og registreringer.

Forberedelsesskema til Arbejdsulykker

Muskel- og skeletbesvær (ergonomi)

Arbejdspladsen har nedbragt de ergonomiske belastninger i arbejdsmiljøet. Arbejdspladsen arbejder systematisk med forebyggelse – fx gennem planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, instruktion, korrekt anvendelse af hjælpemidler eller integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø.

Forberedelsesskema til Muskel- og skeletbesvær (ergonomi)

Psykisk arbejdsmiljø

Arbejdspladsen har nedbragt belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Indsatsen indeholder forebyggende elementer og bidrager samtidig til medarbejdernes trivsel – fx ved at sætte fokus på arbejdspladskultur, holdninger, interne rutiner og processer.

Forberedelsesskema til Psykisk arbejdsmiljø